Wał rurowy

WAŁ RUROWY  pozwala na optymalną pracę maszyny na ustalonej głębokości roboczej. Po uprawie gleba pozostaje rozpulchniona stwarzając idealne warunki do siewu.  Ma lekkie działanie kruszące, rozbija większe bryły ziemi