króciec przewodu mieszadła hydraulicznego


4,60 zł brutto

RD/RF 3/5-18

króciec przewodu mieszadła hydraulicznego  ( prostka Ø 13)