Dotacja na kapitał obrotowy dla Piotr Wawrzyniak Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Piotr Wawrzyniak w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

 

Wartość projektu: 366 626,37 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 366 626,37 zł

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.04.00-10-0002/20-00